• Zo krijgt u uw team weer mee!

  Ontvang de gratis videoserie waarin u leert 
  hoe u de neuzen dezelfde kant op krijgt 

   

  Meld u hier aan

 • Disclaimer Qanz

  Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Qanz, de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

  Copyright

  Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Qanz worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd of digitaal gegevensbestand.

  Privacy

  Qanz respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Het bezoek aan de website van Qanz kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld. Het privacyreglement kan veranderen maar de laatste versie is altijd op onze website te vinden.

  Het volledige Privacyregelemet vindt u hier.

  css.php