Privacyreglement

QANZ
Postbus 65
5300 AB Zaltbommel
038-2302529
info@qanz.nl

QANZ respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens en waar zijn de gegevens voor nodig?
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. QANZ verzamelt gegevens van haar bezoekers. Het bezoek aan de website van QANZ kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Daarnaast verzamelt QANZ gegevens voor andere doeleinden die niet anoniem zijn. Hierbij valt te denken aan:

Het versturen van de nieuwsbrief met tips & trucs. Hiervoor kunt u zelf vooraf toestemming geven, maar natuurlijk ook ten alle tijden intrekken.
Het verkopen van producten. Dat kan zijn een boek, maar ook een (online) cursus.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst of het product die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
De naam van uw praktijk;
Betalingsgegevens;
E-mailvoorkeuren

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?
Uiteraard hebben alleen de medewerkers van QANZ toegang. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en QANZ uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Denk hierbij aan het kopen van een boek. Wanneer u een boek koopt dan geven wij uw gegevens ook door aan onze drukker (Scanlaser) die de boeken drukt maar ook verstuurt. Indien wij dit niet zouden doen, dan kunnen de boeken niet de weg naar uw praktijk vinden. Deze persoonsgegevens worden uiteraard na gebruik weer verwijderd bij de drukker.

Hetzelfde geldt voor het afnemen van online cursussen. Deze zijn wel beschikbaar op QENNIZ (een Onlineplatform dat eigendom is van QANZ), maar de hosting ervan vindt plaats bij MijnEcourse. Uiteraard zullen zij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en alleen verwerken ten behoeve van deze cursus en nooit gebruiken voor hun eigen administratie.

QANZ houdt de administratie van de persoonsgegevens bij in een online relatiesysteem van Autorespond. Dit systeem is volledig AVGproof. Uiteraard worden ook hierin de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

    • Uw gegevens worden hiervoor bewaard totdat u uw toestemming intrekt om deze nieuwsbrief te ontvangen. Hierna heeft QANZ nog 2 maanden de tijd om aan uw intrekking te kunnen voldoen.
      Uw gegevens worden hiervoor gebruikt zolang als u klant bent van QANZ. Indien er betalingen gekoppeld zijn aan uw product zal QANZ uw gegevens bewaren voor de belastingdienst met een maximum periode van 7 jaar na uw laatste aankoop. Uiteraard kunt u zelf aangeven welke gegevens wel of niet bewaard blijven, door uw profiel aan te passen. Doe dit echter niet direct na aankoop, want als u uw adres wijzigt voordat het boek verstuurd is door de drukker, dan kunnen we niet garanderen dat deze ook daadwerkelijk bij u aankomt.

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft recht op inzage in uw gegevens
  • U heeft recht op rectificatie van uw gegevens
  • U mag uw gegevens wissen uit de administratie van QANZ
  • U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • U mag altijd uw toestemming intrekken voor de verwerking van u gegevens of bijvoorbeeld voor het ingeschreven staan voor de nieuwsbrief (een afmeldlink vindt u altijd onderaan de nieuwsbrief. Met deze link kan u ook uw persoonsgegevens aanpassen) Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Bijvoorbeeld partners waarmee we samenwerken of naar boeken die bij Managementboek die van inspiratie geweest zijn. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn.

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop QANZ met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in dit privacyreglement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.

Email

info@qanz.nl

Address

Postbus 65
5300 AB Zaltbommel

KvK nummer

51345250

css.php