Hoe manage jij talent?
“Een leven lang leren is meer dan kennis vergaren”
Anna Berends van Loenen

Iedere medewerker heeft zo zijn eigen talenten. Als praktijkmanager ben jij er voor die medewerker, om het meeste uit zichzelf en zijn talent te halen. Als jij meerdere medewerkers hebt, dan heb je te maken met meerdere talenten. Hoe kan je zorgen dat je hier een optimale samenhang van maakt? Oftewel, hoe manage je talent?

Wat is talent?

Als je het over talent hebt, dan denken de meesten van ons aan hoog potentieel, zoals sporters, muzikanten en artiesten die hard op weg zijn de top te halen, of daar al zijn. Talent is dan het vermogen om een bepaalde vaardigheid op het hoogste niveau te kunnen uit voeren.

Toch is talent iets wat we allemaal hebben. Op Wikipedia is talent omschreven als:

Een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon.”

wikipedia

Echter een talent hebben, is echt iets anders dan een talent zijn. Talent is iets wat in ons zit en de potentie heeft om, op dat specifieke gebied, de top te bereiken. Dan bedoel ik niet alleen de top in tennis, maar het kan ook de top in “het maken van een optimale agendaplanning” zijn.

Aan potentie alleen heb je niets. Je moet deze wel verder ontwikkelen om tot een topvermogen te komen. Je moet dus een ruwe diamant zien te slijpen zodat er een vaardigheid ontstaat waar niemand meer om heen kan. Je krijgt dan pas de competentie oftewel een gerealiseerd talent.

Wat is dan talentmanagement?

Talentmanagement is erop gericht om binnen de praktijk bij jouw medewerkers hun bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities te identificeren en verder te ontwikkelen. Vervolgens ga je kijken of deze talenten voldoende tot zijn recht komen in de huidige functie of dat je deze aanpast. Aan de hand daarvan worden omstandigheden gecreëerd om de talenten tot bloei te laten komen.

Tenminste, dit is wat de experts ervan zeggen. Dat is allemaal wel mooi gezegd, maar als iemand als tandartsassistent is aangenomen en zij heeft talent in administratie, moeten we haar dan aan de balie neerzetten als we behoefte hebben aan een tandartsassistent en niet aan een balie assistent?

Natuurlijk niet, maar je kan wel de talenten verder ontwikkelen en erkennen. Deze tandartsassistent kan naast haar functie wellicht andere administratieve taken oppakken, bestellingen doen, protocollen maken of juist de balie ondersteunen wanneer dat nodig is.

Dat helpt niet alleen de organisatie, maar kan de medewerker ook stimuleren om meer uit zichzelf te halen en meer werkgeluk te vinden.

Talentmanagement moet je zien als een investering in jouw personeel, die zich als het goed is ook terugbetaalt. Talentmanagement is de lijm van de praktijk; medewerkers zullen niet snel bij je weggaan als je ze genoeg biedt en in ze investeert.

Hoe manage het talent van jouw team?

Dit stappenplan kan jou helpen om het talent van jouw team optimaal te managen

 1. Breng het talent van jouw individuele teamleden in beeld. Dat kan door een persoonlijkheidstest zoals Insights Discovery, maar ook gewoon door goede functioneringsgesprekken
 2. Creëer een bewustwording van dit talent bij de medewerker. Misschien is het talent ze nooit goed opgevallen, omdat het ze gewoon gemakkelijk afgaat
 3. Kijk of deze talenten matchen met de functie en de ambities van de medewerker. Zo niet, dan kan je twee vragen stellen
  • Hoe kunnen we de talenten in deze praktijk optimaal benutten?
  • Hoe kunnen we netjes afscheid nemen van elkaar?
 4. Geef aan wat er van de desbetreffende medewerker verwacht wordt
 5. Hoe verhouden de verschillende talenten van de verschillende medewerkers zich met elkaar?
 6. Maak de verschillende talenten kenbaar in jouw team. Zo kan iedereen optimaal gebruik maken van elkaars talent. Ook creëert het meer begrip. Als iemand reageert als een bemoeial dan is dat gewoon omdat deze medewerker zeer betrokken is bij de praktijk en graag haar collega’s wil helpen. Zo wordt zichtbaar dat talenten elkaar juist aanvullen, als je ze juist inzet. Je geeft dus aandacht aan het werkklimaat en het DNA van de praktijk
 7. Schuif eventueel met taken en bevoegdheden om zo een optimaal talenten team te schapen
 8. Pas de juiste begeleiding en scholing toe op de individuele medewerkers. Geef de medewerkers dus de aandacht die ze nodig hebben en verdienen. Evalueer de voortgang regelmatig, bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken of in beoordelingsgesprekken als je ook een beloningsbeleid aan het talentmanagement koppelt
 9. Koppel het teamtalent aan het team terug, maar zorg dat de medewerkers dit ook onderling doen. Talent kan ook verder bijgeschaafd worden als de feedbackcultuur aanvaard en omarmt wordt. Samen maken we het teamtalent sterker
 10. Stuur bij zodat het past bij de missie en visie van de praktijk, maar ook om dat optimale team te behouden

Als je dit goed op orde hebt is het ook makkelijker om bij een volgende sollicitatie iemand aan te nemen die precies past bij de behoefte van de praktijk en het talent van het team.

Wat vraagt talentmanagement van jou als praktijkmanager?

Als praktijkmanager heb jij de taak om dit talent optimaal te managen in jouw team. Dit kan je alleen doen met de volgende competenties:

 • Lef
 • Plannen en organiseren
 • Inhoudelijke deskundigheid
 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Resultaat- en doelgerichtheid
 • Flexibiliteit

Wil je meer handvatten? Wordt dan lid van het Praktijkmanagers Platform

Neem contact op

E-mail

info@qanz.nl

Adres

Postbus 65
5300 AB Zaltbommel

KvK nummer

51345250

css.php