Hoe PDCA en IMWR het kwaliteitsniveau binnen je praktijk verhogen (en borgen)
“Een leven lang leren is meer dan kennis vergaren”
Anna Berends van Loenen

Als praktijkmanager heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je wilt de processen binnen je praktijk constant verbeteren en natuurlijk ook borgen. Maar hoe doe je dat? Daarvoor maak ik graag gebruik van de PDCA cyclus in combinatie met de IMWR cyclus.

PDCA Cyclus

Ik heb dit niet zelf bedacht, de PDCA cyclus is al in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld door Deming. Deming bedacht de cyclus om de crisis te lijf gaan door nog efficiënter te werken en de kwaliteit te verbeteren. Het is overigens meer dan een procestool, het is de basis voor een goede samenwerking in je praktijk.

4 stappen

In 4 stappen kan je de praktijk verder optimaliseren omdat er optimaal wordt gekeken hoe de processen in je praktijk verbeterd kunnen worden. Als de cyclus goed geïmplementeerd wordt dan is hij terug te vinden in vele facetten van de praktijk. Dus niet alleen in het kwaliteitsmanagement, maar bijvoorbeeld ook in werkoverleggen.

  • Plan = Maak een plan en formuleer doelstellingen
  • Do = Voer het plan uit
  • Check = Evalueer of de doelstellingen behaald zijn
  • Act = Stuur bij om nog efficiënter aan de slag te gaan

Vervolgens begint de cyclus van voren af aan.

Borging van de kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is één ding, maar het borgen van de reeds behaalde kwaliteit is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem. Zorg dus dat je niet terugvalt in oude gewoontes.

Misschien ben je al goed bezig met kwaliteitsverbetering en dat is natuurlijk geweldig. Ik zie echter te vaak dat praktijken de eerste 2 stappen nemen en dan weer opnieuw beginnen. Stap 3 en 4 zijn echter cruciaal voor de borging van kwaliteit. Vergeet dus niet om te evalueren en bij te sturen. Pas dan geef je kwaliteit echt een kans.

IMWR

Met alleen de PDCA ben je er nog niet. De PDCA cyclus is rationeel, maar we hebben ook een menselijke factor. Medewerkers moeten geïnspireerd raken om in beweging te komen voor het plan.

  • Inspireren = Medewerkers enthousiast maken om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de praktijk. Om te acteren als een team
  • Mobiliseren = In beweging gezet worden om de plannen en doelen te realiseren. Hierbij ligt het accent op samenwerking en elkaar motiveren
  • Waarderen = Je gaat samen bepalen wat er echt toe doet en wat toegevoegde waarde heeft voor jouw praktijk. Er wordt dus onderling gekeken naar waarom we zaken op ene bepaalde manier doen en wat het op levert. Het is cruciaal dat er wordt stilgestaan bij onderling respect en vertrouwen en de verschillende rollen binnen de praktijk.
  • Reflecteren = Je staat stil bij wat er is bereikt en kijkt terug naar hoe je het hebt aangepakt. Misschien is een andere aanpak beter

IMWR en PDCA

De IMWR cyclus valt naadloos in de PDCA cyclus, zo kan het zakelijke van PDCA gecombineerd worden met het gevoel van IMWR.

Na het mensgericht inspireren krijg je het zakelijke plannen en moet het mobiliseren van de medewerkers in gang worden gezet. Dan kan er tot actie worden over gegaan, die daarna worden  gewaardeerd en gecheckt. Vervolgens kan er gereflecteerd worden, waarna de plannen weer aangepast kunnen worden en er opnieuw geacteerd kan worden.

Door de tijd te nemen om het succes en het falen van de praktijk aandacht te geven, kunnen de medewerkers van de praktijk leren om individuele en teamprestaties te verbeteren. Zo ga je samen stapje voor stapje omhoog richting kwaliteitsverbetering.

Vragen? Neem gerust contact op met ons op info@qanz.nl.

Neem contact op

E-mail

info@qanz.nl

Adres

Postbus 65
5300 AB Zaltbommel

KvK nummer

51345250

css.php